Spoločnosť Fringia sa zaoberá rekonštrukciou a prezentovaním stredoeurópskeho bojového umenia z obdobia od 15. až 19. storočia, s dôrazom na šerm šabľou, ktorá patrila medzi najcharakteristickejšie zbrane nášho regiónu. Spoločnosť sa taktiež venuje dobovým/historickým tancom z obdobia neskorého stredoveku,

renesancie a baroka a tak ponúka komplexný pohľad na život strednej a vyššej šľachty na našom území. Veľký dôraz kladieme aj na autentickú materiálnu kultúru, ktorú môžete vidieť pri našich prezentáciách – ide o autentické repliky odevov, zbraní a doplnkov vytvorené na základe dobových prameňov.